هرچه درباره عملکرد ماژول های حافظه رم باید بدانید ، مهم ترین مشخصه های حافظه های رم دسکتاپ شامل فرکانس، تایمینگ و تاخیر آن ها است که در خرید و انتخاب حافظه نقش مهمی دارد. خرید حافظه برای کامپیوتر شخصی برای برخی کاربران فرآیند دشواری نخواهد بود و کسانی که درگیری ذهنی زیادی درباره جزئیات حافظه ندارند،

به راحتی یک محصول را برای کامپیوتر خود انتخاب می کنند.


تاخیر هر چه کمتر بهتر


تاخیر به مدت زمانی گفته می شود که برای آغاز اجرای یک عملیات مثل خواندن و نوشتن در حافظه سپری می شود و جالب است که بدانید این فاکتور از دهه های قبل تغییر زیادی نداشت. سیستم PC-100 قدیمی و ترکیب جدید DDR4-3200 هر دو تاخیر CAS برابر با 10 نانوثانیه دارند و برای درک بهتر زمان بندی ابتدایی عملیات باید به مفهوم قرارگیری سلول های حافظه به صورت سطر و ستون رجوع کنیم و باید عبارت های زیر شرح داده شوند:
1-CAS یا Column Address Strobe: تعداد سیکل های کلاک که در زمان باز بودن سطر صحیح برای دسترسی به داده در ستون جدید نیاز خواهد بود.
2-tRP یا Row Precharge: حداقل سیکل هایی که کنترلر حافظه باید منتظر بماند تا سطر کنونی باز شود
3-tRCD یا تاخیر RAS به CAS: حداقل سیکل هایی که کنترلر حافظه باید منتظر بماند تا سطری جدید باز شود
4-tRAS یا Row Active Time: حداقل سیکل هایی که کنترلر حافظه باید بین باز شدن یک سطر و بسته شدن سطر دیگر منتظر بماند
5-CMD یا Command Rate: تعداد سیکل هایی که دستورالعملی به حافظه ارائه می شود تا از خوانده شدن آن توسط حافظه اطمینان حاصل شود.


افزایش رنک، کاهش تاخیر


در فرآیندهای پردازنده ی مرکزی انتظار برای تمام شدن هر فرآیند نوشتن یا خواندن پیش از اجرای فرآیند بعدی، فرآیندها را به مقدار زیادی کند می کند و در این میان عبارتی به اسم lnterleaving مطرح می شود که امکان شروع یک دستور را در صورتی که اجرای دستور دیگر رو به اتمام است ایجاد می کند. کاربران می توانند توانایی CPU در انجام این فرآیند را با افزایش تعداد رنک در هر کانال از یک به دو افزایش دهند که برای این منظور باید دو DlMM تک رنک یا یک DlMM دو رنک در هر کانال نصب شود. برای این منظور اطلاعات زیر کاربرد خواهند داشت:
1-اکثر lCهای حافظه رابط هشت بیتی دارند
2-اکثر حافظه های تولید شده از سال 2017 به بعد از lCهای حافظه ی هشت گیگابیتی استفاده می کنند.
3-ظرفیت مجموع برای هشت lC هشت گیگابیتی هشت گیگابایت است
4-هشت LC هشت بیتی برای پر کردن یک رنک 64 بیتی نیاز خواهد بود
5-در نتیجه ی اطلاعات بالا اکثر کیت های حافظه ی 32 گیگابایتی، چهار رنک دارند


نتیجه گیری


با توجه به اطلاعات بالا در زمان خرید حافظه های مخصوص کامپیوتر شخصی جزئیات بیشتری از آنها را درک می کنیم و می توان به پیشنهادهای فروشنده ها توجه کرد.